Mug Electronics
 

Huidige Model versie No8

Een meetpaneel voor de bepaling van
de constante van Planck
Dit project ben ik nog aan het ontwikkelen, is zo goed als afgerond